Buýt tpHCM

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

Bến Xe Miền Đông

Bến Xe Miền Tây

Công ty Cổ phần Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn

Bản đồ TP Hồ Chí Minh

Lượt truy cập

Flag Counter

Mạng xã hội

News
Xem phương thức thanh toán: Công ty cổ phần Sài Gòn Sân Bay

Công ty cổ phần Sài Gòn Sân Bay

GIÁ CƯỚC XE TAXI
CỰ LY LOẠI XE
VIOS – 4 CHỖ ISUZU – 8 CHỖ INNOVA – 8 CHỖ
0,7 Km đầu 12.000 VNĐ/0,7Km 12.000 VNĐ /0,7Km 12.000 VNĐ/0,7Km
Từ 0,7 Km đến Km thứ 30 16.500 VNĐ /Km 16.500 VNĐ /Km 17.500 VNĐ /Km
Từ Km thứ 31 12.000 VNĐ /Km 12.500 VNĐ /Km 13.500 VNĐ /Km
Thời gian chờ 3.000 VNĐ /3phút 3.000 VNĐ /3phút 3.000 VNĐ /3phút
 Phí ra vào sân bay 10.000 VNĐ/lượt. 10.000 VNĐ/lượt.   10.000 VNĐ/lượt.  
TAXI FARE
DISTANCE CAR TYPE
VIOS – 4 SEAT ISUZU – 8 SEAT INNOVA – 8 SEAT
The first 0,7 Km 12.000 VNĐ/0,7Km 12.000 VNĐ/0,7Km 12.000 VNĐ/0,7Km
From 0,7 Km To 30 Km 16.500 VNĐ /Km 16.500 VNĐ /Km 17.500 VNĐ /Km
From 31 Km 12.000 VNĐ /Km 12.500 VNĐ /Km 13.500 VNĐ /Km
Waiting time 3.000 VNĐ /3minutes 3.000 VNĐ /3minutes 3.000 VNĐ /3minutes
Airport toll fee 10.000 VNĐ/ times 10.000 VNĐ/ times   10.000 VNĐ/ times  
The content is updated

[Back]