Buýt tpHCM

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

Bến Xe Miền Đông

Bến Xe Miền Tây

Công ty Cổ phần Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn

Bản đồ TP Hồ Chí Minh

Lượt truy cập

Flag Counter

Mạng xã hội

News

Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam

Dịch vụ thanh tóan trả trước

1/ Tiền mặt

2/ Coupon taxi

Chức năng:

- Là loại cuốn phiếu, mỗi cuốn có 10 tờ, mỗi tờ trị giá 12.000đ.

- Hạn sử dụng trong 3 tháng

- Giá hợp lý, thanh toán ngay sau khi sử dụng dịch vụ taxi.

Tiện ích: Quý khách được chiết khấu ưu đãi 3% khi mua từ 3 cuốn coupon trở lên.

 Dịch vụ thanh tóan trả sau

TAXI CARD

Chức năng: 

  • Là một cuốn phiếu có 30 số, mỗi số có 2 liên, mỗi phiếu có giá trị ghi nhận tối đa 500.000đ/phiếu.
  • Nếu quý khách sử dụng trên 500.000đ thì sử dụng phiếu số 2. Cuốn phiếu được cấp miễn phí, sử dụng cho cá nhân hoặc tập thể. Quản lý an toàn với số series cùng chữ ký 2 bên.

Tiện ích: thanh toán chậm vào cuối tháng. Quý khách được chiết khấu lũy tiến từ 3%-21%. Đồng thời được cung cấp hóa đơn GTGT để khách hàng thanh toán và còn rất nhiều tiện ích hiện đại khác kèm theo.

 MEMBERSHIP CARD

 

Chức năng:

  • Là loại thẻ online có 2 mặt do Ngân Hàng Vietinbank kết hợp với Vinasun phát hành. Khi thanh toán cước taxi Vinasun lái xe quẹt thẻ qua máy EDC (POS) được đặt trên xe taxi, sau khi thanh toán thành công thì máy EDC sẽ in ra 2 liên hóa đơn, khách hàng sẽ lưu lại liên 2, lái xe lưu giữ liên 1.
  • Thẻ có mật khẩu dễ kiểm soát, có thể sử dụng cho cá nhân hay tập thể.
Tiện ích: thanh toán chậm vào cuối tháng. Quý khách được chiết khấu lũy tuyến từ 3%-21%. Đồng thời được cung cấp hóa đơn GTGT để khách hàng thanh toán.

 

THANH TOÁN CƯỚC QUA POS VIETINBANK

  Tiện ích:
  • Rút ngắn thời gian giao dịch thanh toán.
  • Thông tin thanh toán rõ ràng, chính xác về thời điểm.
  • Ngoài thẻ trả sau do Vinasun và Vietinbank phát hành, Quý khách còn sử dụng được nhiều loại thẻ nội địa và quốc tế để thanh toán.
  • Quý khách hàng sẽ tránh được rủi ro khi bị thất lạc thẻ.
  • Hỗ trợ khách hàng quản lý chi phí theo hạn mức (nếu có yêu cầu) và nhận được thông tin số dư nhanh chóng.

 Để được tư vấn về dịch vụ thẻ, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: kinhdoanh@vinasuntaxi.com

Hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: (08) 38 277 178 (ext: 232, 267, 117) – P. Kinh Doanh

Prepaid payment services


TAXI COUPON
Function:
• A type of checkbook, each of which contains 10 sheets and each sheet worths 12.000VND.
• Three-month expiry
• Reasonable price, immediately paying after using taxi services.
Benefits: Customer get 3% discount when buying 3 or more coupon checkbooks.
Postpaid payment services
TAXI CARD
Function:
• (Being) a checkbook with 30 numbers, each number has 2 copies, each sheet has a maximum value of 500.000 VND.
• If you use the service with the bill of over 500,000 VND, you should use the second copy. These checkbooks are provided free by Vinasun , and use for individual or group. Series numbers and signatures of two parties are required for safe management.
Benefits:
• Late payments at the end of the month.
• Customer get cumulative discount from 3 % -21 % together with VAT invoices for your payment, and many other modern benefits.
MEMBERSHIP CARD
Function:
• (Being) an two-side online card released by Vietinbank and Vinasun. When customers pay Vinasun’s taxi fare, the driver scan the card through the machine called EDC ( POS ) installed on the taxi.
After successful payment, the machine will print out 2 EDC related bills, customers will keep the second link, the driver keep the first one.
• Every card has different password which control easily. .T hese cards can be used for individual or group.
Benefits:
• Late payments at the end of the month. Customer get cumulative discount from 3 % -21 % together with VAT invoices for your payment.
PAYMENT THROUGH VIETINBANK POS
Benefits:
• Shorten time of payment.
• Clear and accurate payment information.
• Besides the postpaid cards issued by Vinasun and Vietinbank, you can use a variety of domestic and international cards for your payment.
• Customer will avoid the many risks when losing your cards.
• Customer can be supported to manage costs (if you require) and receive information of your balance quickly.
For advice about card services, please contact us via email : kinhdoanh@vinasuntaxi.com Or contact us directly by phone:  (08) 38 277 178 (ext: 232, 267, 117) – Sales Dept

[Back]